Bokslut

BOKSLUTBokslutet är en sammanställning av ett företags bokföring för räkenskapsåret. Det är en sammanställning av alla affärshändelser för perioden. Bokslutet består bland annat av en resultaträkning- och balansräkning och noter. Alla företag är skyldiga att avsluta bokföringen med ett bokslut. Dock är omfattningen och formkraven olika beroende på bland annat omsättning och företagsform. En väl och korrekt genomförd bokföring underlättar och kvalitetssäkrar bokslutet.


Det finns olika typer av bokslut. De vanligaste boksluten är årsbokslut och årsredovisning. Enskilda näringsidkare kan avsluta bokföringen med förenklat årsbokslut. Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska avsluta bokföringen med årsredovisning som är en offentlig handling och registrerats av Bolagsverket.


Planeringen inför bokslutsarbetet är mycket viktig. Bokslutet kan vara litet eller mer omfattande. Oavsett storleken på omfattningen är det viktigt att planera och genomföra bokslutet rätt. Vid bokslutet avslutas den löpande bokföringen. Här upptäcks samt korrigeras eventuella felaktigheter.

Armita Redovisning AB


Säfflegatan 7


123 44 Farsta


Tel: 08 - 605 85 50


info@armitaredovisning.se