Fakturering

FAKTURERING


De flesta mindre företag har inte råd med att anställa egen kunnig ekonomipersonal. Det är för dyrt att anställa medan det dagliga behovet måste tillgodoeses. 


Vi kan sköta fakturering åt ditt företag, följa upp kundfordringar och stämma av inbetalningar. Med oss förebygger företaget uteblivna inbetalningar eller dubbla utbetalningar och förseningar. Skicka underlaget till oss. Vi sköter resten enligt företagets policy och gällande lagar. Det är viktigt att ha ordning och kontinuitet mot kunder och leverantörer. Det skapar en god förutsättning för en bra och förtroendegivande relation.


Låt oss vara ditt företags ekonomiavdelning och få mer tid till din verksamhet och din fritid, det lönar sig.

Armita Redovisning AB


Säfflegatan 7


123 44 Farsta


Tel: 08 - 605 85 50


info@armitaredovisning.se