Tjänster

Tjänster


Löpande Bokföring

 Vi utför jobbet professionellt och   enligt gällande lagar samt   Bokföringsnämndens

 rekommendationer och branschnormer.

Läs mer

Årsredovisnig

Aktiebolag och ekonomiskaföreningar avslutar verksamhetsåret med en årsredovisning. Den ska vara en enhetlig sammanställning och ange en rättvisande bild av företagets resultat och ställning.

Läs mer

Bokslut

Bokslutet är grunden för företagets beskattning. Företaget kan påverka sitt resultat och skattekostnaden genom boksluttransaktioner mm. En väl och genomtänkt bokslut är värdeskapande för företaget.

Läs mer

Deklaration

Oavsett bolagsform kan det finnas många tusenlappar att tjäna om man känner till olika avdragsmöjligheter och fyller i korrekt i deklarationsbilagor.

Läs mer

Starta företag

Har du eller bolaget planer på att starta ett nytt företag eller ombildning av företagsform.Vi erbjuder en total lösning vid nystart och ombildning.

Läs mer

Rådgivning

Inför nya beslut och investeringar hjälper vi till att se över och ta fram olika kalkyler för att tillsammans se om det är ett lönsamt beslut.

Läs mer

Löner

 Vi erbjuder lösningar för er löneadministration och kan hjälpa er med hela lönehanteringen eller med delar.

Läs mer

Fakturering

Vi kan sköta fakturering åt ditt företag, följa upp kundfordringar och stämma av inbetalningar.

Med oss förebygger företaget uteblivna inbetalningar eller dubbla utbetalningar och förseningar.

Läs mer

Vi kan hjälpa dig


Vi på Armita Redovisning  anpassar våra tjänster och skräddarsyr varje uppdrag.

Vi hjälper dig med det du inte vill eller kan klara av själv så att du kan koncentrera dig på din verksamhet. Du väljer om du vill lämna ditt material till oss eller om vi ska komma till dig.

Ambitionen är att inom gällande lagar och normer bistå kunden att spara tid och tjäna mera pengar.

Armita Redovisning AB


Säfflegatan 7


123 44 Farsta


Tel: 08 - 605 85 50


info@armitaredovisning.se