Årsredovisning

ÅRSREDOVISNING


Aktiebolag och ekonomiska föreningar avslutar verksamhetsåret med årsredovisning. En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter, och en förvaltningsberättelse samt även en kassaflödeanalys för större företag. Årsredovisningen ska bland annat upprättas på ett sådant sätt som följer lätt överskådlighet och god redovisningssed. Den ska även vara en enhetlig sammanställning och ange en rättvisande bild av företagets resultat och ställning.


Årsredovisningen ska senast 7 månader efter verksamhetsåret slut skickas in till Bolagsverket. Det ska man göra oavsett om bolaget varit aktivt eller inte. Vid försening tar bolagsverket en förseningsavgift på 5000 kronor.


Armita Redovisning AB

Säfflegatan 7

123 44 Farsta

Tel: 08 - 605 85 50

info@armitaredovisning.se