Löner

LÖNEADMINISTRATION

 

Löneadministration är båda viktigt och resurskrävande. Man måste sköta och betala medarbetarnas löner och andra ersättningar i tid, korrekt och kontinuerligt. Det skall enligt lag och avtal deklareras och rapporteras. Det skapar förtroende, lojalitet och mervärde i företaget.


Det kan bli för dyrt att anställa egen kunnig löneadministratör men lönearbetet måste skötas. Det kan ta upp större delen av din tid som företagsledare.


Företaget kan få hjälp med framställning av lönebesked, löneutbetalning, moms-och arbetsgivardeklaration, avstämning, kontrolluppgifter (KU), rapportering till försäkringsbolag (t ex Fora) mm.


Låt oss vara ditt företags löneadministratör och få mer tid till din verksamhet och din fritid

Armita Redovisning AB

Säfflegatan 7

123 44 Farsta

Tel: 08 - 605 85 50

info@armitaredovisning.se