Bokslut

BOKSLUTBokslutet är en sammanställning av ett företags bokföring för räkenskapsåret. Det är en sammanställning av alla affärshändelser för perioden. Bokslutet består bland annat av en resultat- och balansräkning och noter. Alla företag är skyldiga att avsluta bokföringen med ett bokslut. Dock är omfattningen och formkraven olika beroende på bland annat omsättning och företagsform. En väl och korrekt genomförd bokföring underlättar och kvalitetssäkrar bokslutet.

 

Det finns olika typer av bokslut. De vanligaste boksluten är årsbokslut och årsredovisning. Enskilda näringsidkare kan avsluta bokföringen med förenklat årsbokslut. Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska avsluta bokföringen med årsredovisning som är en offentlig handling och registrerats av Bolagsverket.

 

Vid bokslutet avslutas för perioden den löpande bokföringen. Här upptäcks samt korrigeras eventuella felaktigheter. Planering inför bokslutsarbetet är mycket viktig. Bokslutsarbetet kan vara litet eller mer omfattande. Oavsett storlek och omfattning är det viktigt att planera och genomföra bokslutet rätt och med omsorg.

Bokslutet är grunden för företagets beskattning. Företaget kan påverka sitt resultat och skattekostnad genom boksluttransaktioner mm. En väl och genomtänkt bokslut med hänsyn till bolagets aktuella situation och framtida behov och planering är värdeskapande.